Προστασία ειδών


Η προσέγγιση της προστασίας των ειδών έχει εντελώς διαφορετική ανάπτυξη στη θάλασσα από ό,τι έχει όταν εφαρμόζεται στην ξηρά όπου ήδη έχει διασωθεί ένας αριθμός ειδών από την εξαφάνιση. Έχει χρησιμοποιηθεί στη θάλασσα για την προστασία ενός αριθμού θαλάσσιων απειλούμενων ειδών θηλαστικών και αρκετών άλλων θαλάσσιων ειδών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων ψαριών και κοραλλιών που συγκαταλέγονται στα προστατευόμενα. Πολλά είδη φάλαινας έχουν σωθεί από εξαφάνιση λόγω του καθεστώτος διεθνούς προστασίας που ισχύει, καθώς σταμάτησε η φαλαινοθηρία στα περισσότερα από τα κράτη παγκοσμίως και είχε ως αποτέλεσμα να την περιορίσει στα κράτη εκείνα που αρνούνται να την σταματήσουν (Νορβηγία, Ιαπωνία και Ισλανδία). Για μερικά είδη, όπως η φάλαινα του είδους Eubalaena sp, (right whale), η προστασία καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να φαίνεται αναπόφευκτη η εξαφάνιση κάποιων γενετικά περιορισμένων πληθυσμών.

Μερικά σοβαρά προβλήματα σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας απειλούμενων ειδών είναι: