Ρύθμιση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα

Πολλές διαδικασίες και πρακτικές, όπως είναι η χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία ή η εισαγωγή ειδών, μπορεί να έχουν ευρείες αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Αρκετές από αυτές τις διαδικασίες, όμως, υπάγονται σε ρυθμιστικά μέτρα. Αντιθέτως, οι περισσότερες ρυθμιστικές προσεγγίσεις σχετικά με τη διατήρηση εστιάζουν στον περιορισμό συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένων ορίων των περιοχών. Οι διαδικασίες οι οποίες αποτελούν περισσότερο αντικείμενο ρυθμίσεων αφορούν τη χρήση παρασιτοκτόνων και την εισαγωγή ειδών. Η νέα νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων, των αγροτικών ζώων και των καλλιεργειών καθώς και της βιοποικιλότητας.

Άλλες δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν σήμερα αντικείμενο ρυθμίσεων είναι η χρήση της τράτας και συρόμενων διχτυών στη θάλασσα και οι υπαίθριες δραστηριότητες όπως είναι η οδήγηση εκτός δρόμου, η αναρρίχηση και η κατασκευή γηπέδων γκολφ. Δυστυχώς, οι έλεγχοι αυτών των δραστηριοτήτων συνήθως γίνονται μόνο ύστερα από τη ζημία που προκαλούν. Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι αποδεκτοί από την κοινή γνώμη, καθώς οι προτεινόμενοι περιορισμοί συγκρούονται ποικιλοτρόπως με τα κεκτημένα συμφέροντα. Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι αναγνώρισης και διαχείρισης διαδικασιών και δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στη βιοποικιλότητα πρέπει να εξεταστούν εκτενώς προτού καθιερωθούν.