Έρευνα, εκπαίδευση και παρακολούθηση

Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να μάθουμε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους βιολογικούς πόρους, πώς θα διατηρήσουμε τη γενετική βάση των υποβαθμισμένων βιολογικών πόρων και πώς θα αποκαταστήσουμε υποβαθμισμένα οικοσυστήματα. Οι φυσικές περιοχές αποτελούν εξαιρετικά ζωντανά εργαστήρια για τέτοιες μελέτες, για σύγκριση με άλλες περιοχές όπου υπάρχουν διαφορετικά συστήματα χρήσης και για πολύτιμη έρευνα για την οικολογία και την εξέλιξη. Οι εύρωστοι οικότοποι συχνά είναι σημαντικοί για συγκεκριμένες ερευνητικές προσεγγίσεις και παρέχουν την ευκαιρία για ελέγχους βάσει των οποίων μπορούν να μετρηθούν και να εκτιμηθούν οι αλλαγές που σημειώνονται εξαιτίας των διαφορετικών διαχειριστικών καθεστώτων. Οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι παίζουν ένα ζωτικό ρόλο σε πολλά οικοσυστήματα, προώθησαν σημαντική πρόοδο στο χώρο των διατροφικών προϊόντων.