Εισαγωγή ξενικών ειδών

Φυτά και ζώα τα οποία δεν είναι αυτόχθονα σε ένα οικοσύστημα μπορεί να προκαλέσουν εξάλειψη των ντόπιων ειδών. Τα εξωτικά είδη συχνά ανταγωνίζονται αυτόχθονα είδη για αναζήτηση πόρων και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο διαθέσιμο κομμάτι του οικοτόπου. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι ο μυοκάστορας (τρωκτικό) , ο μοσχοπόντικας, η Καναδική χήνα, το βάλσαμο των Ιμαλαΐων, το χλωροφύκος Caulerpa taxifolia, το φυτό κόκκινο λύθρο και πολλά άλλα.

Άλλα εξωτικά είδη είναι θηρευτές των αυτόχθονων ειδών ή σφετερίζονται ή καταστρέφουν τα ενδιαιτήματά τους τους. Τα καφέ φίδια, για παράδειγμα, έχουν σχεδόν εξαφανίσει όλα τα είδη άγριων πουλιών στο Guam και το ευρωπαϊκό μύδι ζέμπρα (Dreissena polymorpha) έχει θηρεύσει και αντικαταστήσει τα αυτόχθονα μύδια στις Η.Π.Α. τον Καναδά. Το οικονομικό αντίκτυπο που έχουν τα εξωτικά είδη στη γεωργία, την αλιεία και άλλους τομείς υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα είναι τεράστιο. Η εισαγωγή ξενικών ειδών σε ένα οικοσύστημα μπορεί να είναι τυχαία ή σκόπιμη.

Ένα κτενόφορο (μικρή μέδουσα), το Mnemiopsis leidyi, εισήχθη στη Μαύρη Θάλασσα από την Ανατολική ακτή της Βορείου Αμερικής μέσω θαλασσέρματος των πετρελαιοφόρων. Μέσα σε λίγα χρόνια, κατανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος του ζωοπλαγκτού και ιχθυοπλαγκτού (λάρβες και αβγά ασπόνδυλων και ψαριών). Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές αναλύσεις, η αλιεία της περιοχής υπέστη μεγάλη καταστροφή.