Ανάκαμψη από απρόβλεπτα περιστατικά

Η διατήρηση υγιών οικοσυστημάτων προάγει τις δυνατότητες ανάκαμψης φυτικών και ζωικών πληθυσμών από απρόβλεπτα φυσικά καταστρεπτικά γεγονότα, όπως η πυρκαγιά, η πλημμύρα και οι κυκλώνες αλλά και από ανθρωπογενείς καταστροφές. Οι πληθυσμοί που είναι ανεπαρκώς διατηρημένοι και απομονωμένοι καθώς και τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, έχουν λίγες πιθανότητες να επανακάμψουν ή να επανέλθουν σχετικά γρήγορα στην προηγούμενή τους κατάσταση. Οι πληθυσμοί των διαφόρων οικοτόπων μπορεί να καταλήξουν σε μικρές, πιθανώς μη βιώσιμες, γενετικές βάσεις οι οποίες οδηγούν στην εξάλειψη ή εξαφάνιση.