Προϊόντα ξυλείας

Το ξύλο αποτελεί βασικό οικονομικό αγαθό παγκοσμίως και συλλέγεται ακόμη από τη φύση σε μεγάλες ποσότητες. Αποτελεί πρωταρχική καύσιμη ύλη, χρησιμοποιείται στις κατασκευές, την επιπλοποιία και είναι η βάση για την παραγωγή χαρτιού.