Βρίσκεστε εδώ: / Βιοποικιλότητα / Συμπεράσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θεωρείται χρήσιμη μια μικρή ανακεφαλαίωση:

  • Δεν υπάρχει ένας γενικός ορισμός για την έννοια της βιοποικιλότητας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον εντός του οποίου διαβιούμε καθώς και στην αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.
  • Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βιοποικιλότητας, όπως οικοτόπων, ειδών καθώς και γενετική ποικιλότητα.
  • Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση θεμάτων βιοποικιλότητας.
  • Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και οι ωφέλειες που παρέχει η βιοποικιλότητα. Κυρίως αφορούν στην ανάγκη για αειφορική ανάπτυξη και επαρκή χρήση των παράκτιων πόρων.
  • Η απώλεια αλλά και η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελούν έννοιες οι οποίες παρέχουν τη βάση για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας.
  • Η διαχείριση της βιοποικιλότητας είναι ένα σύνθετο ζήτημα για το οποίο απαιτείται η συμμετοχή πολλών διαφορετικών εταίρων: από κυβερνητικές οργανώσεις έως ιδιωτικές εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εθελοντές. Αυτά, μαζί με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, τη νομοθεσία καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της, παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο για την προώθηση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top