Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Μέτρα προστασίας

Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα στη διαχείριση της βιοποικιλότητας είναι η προστασία ιδιαίτερων ή κρίσιμων παράκτιων οικοτόπων, περιλαμβανομένων των ρηχών υδάτινων σωμάτων, όπως για παράδειγμα είναι τα υφάλμυρα εκβολικά συστήματα και οι παραλίες.

Αν και είναι χρήσιμη η εστίαση σε μεμονωμένους οικοτόπους και είδη, δεν θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι αυτά υπάρχουν μόνο συστατικά μέρη ευρύτερων παράκτιων συστημάτων. Η πολυπλοκότητα των βιοτικών συστημάτων και η εσωτερική σχέση των συστατικών τους μερών απαιτούν ώστε κάθε παράκτιο υδατικό οικοσύστημα να πρέπει να αντιμετωπίζεται διαχειριστικά ως σύστημα. Ούτε η αποσπασματική διαχείριση ούτε η επεξεργασία μεμονωμένων συστατικών μερών ή ειδών θα έχουν πλήρη επιτυχία.

Υπάρχουν αρκετά μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις παράκτιες ζώνες. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παράδειγμα της πουπουλόπαπιας (Somateria mollissima) στη Λευκή Θάλασσα, Ρωσία

Η πουπουλόπαπια είναι ένα είδος πτηνού μεγάλου μεγέθους ευρέως διαδεδομένο. Κατά μήκος της ακτής της Λευκής Θάλασσας έχει σχεδόν εξαφανιστεί εξαιτίας του κυνηγιού και της θήρευσης των αυγών από τον άνθρωπο.

Από το 1930, ένα μεγάλο μέρος της ακτογραμμής του Κόλπου Kandalasha και περίπου εκατό μικρά νησιά (Λευκή Θάλασσα) χαρακτηρίστηκαν ως αυστηρά προστατευόμενη περιοχή. Προκειμένου να προστατευτούν οι πουπουλόπαπιες κατά την περίοδο της αναπαραγωγής τους και λίγες εβδομάδες περισσότερο, δηλαδή, κατά την ανάπτυξή τους, απαγορεύτηκαν ή περιορίστηκαν αυστηρά βάσει κανονισμών η θήρευση, η αλιεία και οι επισκέψεις σε αυτές τις περιοχές. Την περίοδο αυτή ο πληθυσμός του είδους στη Λευκή Θάλασσα υπερβαίνει τα 5.000-8.000 άτομα, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν που υπήρχε στις αρχές του 20ου αιώνα.

 

Παράδειγμα: Υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων (νερού) στη Λίμνη SEYFE, Τουρκία

Εισαγωγή

Η περιοχή της Ανατολίας στην Τουρκία απέχει 220 χλμ. από την Πόλη Άγκυρα και 30 χλμ. από την Πόλη Kirsehir. Η λεκάνη απορροής της Λίμνης Seyfe καλύπτει επιφάνεια 152.200 εκτάρια.

Κατά τις δεκαετίες '60 και '70 έγιναν αρκετές προσπάθειες αποξήρανσης της λίμνης με σκοπό περισσότερη γεωργική γη. Η Λίμνη Seyfe και όλη η υγροτοπική περιοχή προστατεύθηκαν από αυτές τις ενέργειες.

Η λίμνη και η γύρω από αυτήν περιοχή έκτασης 10.700 εκταρίων χαρακτηρίστηκαν ως "Περιοχή Διατήρησης της Φύσης". H ίδια περιοχή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διατήρησης και προστασίας λόγω των φυσικών και οικολογικών γνωρισμάτων της σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, 1994.

Κύρια θέματα:

Στο περιβάλλον της λίμνης φιλοξενείται πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Το πιο σημαντικό κομμάτι της πανίδας το αποτελούν τα υδρόβια πουλιά, καθώς στην περιοχή έχουν αναγνωριστεί 187 διαφορετικά είδη πουλιών. Ο αριθμός των πουλιών αυξάνεται το χειμώνα και κατά τις μεταναστευτικές περιόδους και φθάνει έως και πάνω από 100.000 άτομα. Η περιοχή της λίμνης είναι επίσης σημαντική περιοχή αναπαραγωγής απειλούμενων ειδών πουλιών.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top