Βρίσκεστε εδώ: / Πηγές / Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές

Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση της βιοποικιλότητας;

Read, Sturgess and Associates. (1982). Evaluation of Economic Values of Wood and Water for the Thomson Catchment. Report prepared for Melbourne Water.

Attiwill, P.M. and Leeper, G.W. (1987). Forest Soils and Nutrient Cycles, Melbourne University Press, Melbourne.

Plotkin, M.J. (1988). The outlook for new agricultural and industrial products from the tropics. In: E.O. Wilson (ed) Biodiversity. National Academy Press, Washington DC. pp.106-116.

Reid, W.V. and Miller, K.R. (1989). Keeping Options Alive: The Scientific Basis for Conserving Biological Diversity. World Resources Institute, Washington DC.

Tyler, M.J. (1989). Australian Frogs. Viking O'Neil, Melbourne.

Olsen, H.F. (1977). Great Sandy Strait fisheries habitat reserves. In: P. Lauer (ed) Occasional Papers in Anthropology No.8, 223-230. University of Qld, Australia.

Ivanovici A.M. (ed). (1983). Inventory of Declared Marine and Estuarine Protected Areas in Australian Waters. ANPWS, Canberra.

Iltis, H.H., (1988). Serendipity in the exploration of biodiversity: what good are weedy tomatoes? In: E.O. Wilson (ed) Biodiversity. National Academy Press, Washington D.C. pp.98-105.

Beattie, A. (1991). Biodiversity and Bioresources - The Forgotten Connection. Search, Vol 22, No 2, March 1991.

McNeely, J.A. (1988). Economics and Biological Diversity. IUCN, Gland, Switzerland.

Ecologically Sustainable Development (ESD) Working Group on Tourism. (1991). Ecologically Sustainable Development Working Groups: Final Report - Tourism. AGPS, Canberra.

European Environment Agency (EEA), 1995. Europe's Environment, The Dobris Assessment. D. Stanners and P. Bourdeau (eds), E.E.A., Copenhagen.

DASETT. (1991). Environmental Tourism. Draft Internal Document, Tourism Policy Branch. DASETT, Canberra.

Coombs, H.C., Brandl, M.M. and Snowdon, W.E. (1983). A Certain Heritage. CRES Monograph No.9. ANU, Canberra.

Centre Naturopa, "Biodiversity: Questions and Answers", Council of Europe Publishing, F-67075 Strasbourg Cedex, December 1996.

Biodiversity Unit, Department of the Environment, Sport and Territories, "Biodiversity and its value", ISBN 0 642 19904 3, Commonwealth of Australia, 1993.

German Federal Agency for Nature Conservation, 1997. Biodiversity and Tourism: conflicts on the world's seacoasts and strategies for their solution. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 343 pp.

Troumbis A., 2003. Potential and risks associated with biotic resources. Electronic conference on "Marine Biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea" 7-20 April 2003, Flanders Marine Institute, Oostende, Belgium.

European Commission. 1999. Lessons from the European Commission's Demonstration Programme on Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 93 pp.

Έννοιες

Primack R.B. 1998. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates, Sunderland MA: 260.

Smith, F. D. M, R. M. May, R. Pellew, T. H. Johnson and K. R. Walter. 1993. How much do we know about the current extinction rate. Trends in Ecology and Evolution, 8, 375 -378.

Πρακτική

Freedman , B., Environmental ecology, the ecological effect of pollution, disturbance, and other stresses, Academic Press, London, 1993

Λοιπές αναφορές

"Biodiversity: Questions and Answers"; Council of Europe Publishing, December 1996

Altukhov Y.P. 1998. How to conserve the genetic richness of the Biosphere? In: Global ecological problems on the edge of the XX1 century. Nauka publisher House, Moscow, 156-184( In Russian).

Ekman, S. 1935. Tiergeographie des Meeres. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft. 542 pp

Primack R.B. 1998. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates, Sunderland MA: 260.

Red list of Republic of Karelia and adjacent areas, Petrozavodsk 2000

Smith, F. D. M, R. M. May, R. Pellew, T. H. Johnson and K. R. Walter. 1993. How much do we know about the current extinction rate. Trends in Ecology and Evolution, 8, 375 -378.

Synopsis of the fauna and flora of the vicinities of the White Sea Biological Station of the Moscow State University, Kandalaksha Bay, the White sea, A. V. Tcshesunov eds, MSU Publ House. in press (2003).

Bonsdorff, E., E. M. Blomqvist, J. Mattila & A. Norkko, 1997: Long-term changes and coastal eutrophication. Examples from the ?land Islands and the Archipelago Sea, northern Baltic Sea. - Oceanol. Acta 20: 319-329.

Bonsdorff, E., E. M. Blomqvist, J. Mattila & A. Norkko, 1997: Coastal eutrophication - causes, consequences and perspectives in the archipelago areas of the northern Baltic Sea. - Est. Coast. Shelf Sci. 44: 63-72.

Norkko A. & E, Bonsdorff, 1996. Population responses of coastal zoobenthos to stress induced by drifting algal mats. - Mar. Ecol. Prog. Ser. 140: 141-151.

Bonsdorff, E., R. J. Diaz, R. Rosenberg, A. Norkko & G. Cutter, 1996:Characterization of soft-bottom benthic habitats of the ?land Islands, northern Baltic Sea. - Mar. Ecol. Progr. Ser. 142: 235-245.

Mamaev V.O. 1989. Black Sea Biodiversity - Russia. Black Sea Environmental Series, 6, UN Publ.,pp.142

Fyorodov A. 2002. King-Crab (Paralithodes kamchatika) in the Barents Sea, Podvodny Klub,3,34-42 (in Russian)

European Commission. 1997. Better Management of Coastal Resources. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 47 pp.

Shiganova T.A., 1998. Invasion of the Black Sea by the ctenophore Mnemiopsis leidyi and recent changes in pelagic community structure. Fisheries Oceanography, Vol. 7 (3-4): 305-310.
www.zin.ru/projects/invasions/gaas/mnelei.htm

Στο Διαδίκτυο

Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα:
www.biodiv.org/convention/articles.asp

Σύμβαση Ραμσάρ:
www.ramsar.org/index.html

Φυσικά τοπία στην Ευρώπη:
www.amis.dircon.co.uk/poitou-charentes.htm
www.forexpo.fr/english/foret.htm

Λιβάδια Ποσειδωνίας:
www.coastalguide.org/eco/index.html

Αμμόλοφοι:
www.coastalguide.org/dune/index.html

Βάση δεδομένων για τα ξενικά είδη στη Βαλτική:
www.ku.lt/nemo/mainnemo.htm

H βιοποικιλότητα στη Μαύρη Θάλασσα:
www.blacksea-environment.org/

Απειλές για τη βιοποικιλότητα:
www.biodiversityproject.org/bddegradation.htm

www.coastalguide.org/eco/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top