Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Μελέτη Περίπτωσης: αστάθεια κλιτύων στην Παράκτια Ζώνη της Νήσου Wight, Ηνωμένο Βασίλειο

Οι ειδικοί έχουν αναγνωρίσει το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο της αστάθειας των κλιτύων με απότομες κλίσεις και είναι για αυτό λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από τις αποτυχίες σταθεροποίησης των πρανών (και των παράκτιων και της ενδοχώρας) είναι πιθανό να κλιμακωθούν στο μέλλον, ως αποτέλεσμα και των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και της αύξησης των πιέσεων από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες, εάν δεν εφαρμοστούν ενεργά μέτρα από την άποψη του μετριασμού των καθιζήσεων και της διαχείρισης μελλοντικών κινδύνων. Τα παραπάνω μέτρα πρέπει να βασιστούν σε έναν αποδοτικό σχεδιασμό χρήσεων γης ο οποίος θα έχει ήδη αναπτυχθεί μετά από μια λεπτομερή εκτίμηση των υπαρχουσών και ενδεχομένων ατυχημάτων.

Η σχέση μεταξύ των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων έχει ήδη αναγνωρισθεί στο σύστημα σχεδιασμού και έχει ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού που έχουν εκδοθεί σε διάφορες χώρες. Όλους αυτούς που εμπλέκονται, από τις τοπικές δημόσιες αρχές έως και τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους μετόχους, τους ενδιαφέρει μεταξύ άλλων να διασφαλίσουν ότι η καθοδήγηση που έχουν είναι ρεαλιστική και κατάλληλη ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.

Η Νήσος Wight, που βρίσκεται περίπου 6 χλμ. στα ανοικτά της νότιας ακτής της Αγγλίας, είναι γνωστή για την ποικιλότητα του παράκτιου τοπίου που διαθέτει σε σύγκριση με τη μικρή έκτασή της. Μετρώντας 40 χλμ. από Ανατολή προς Δύση και 25 χλμ. από Βορά προς Νότο, η νησιώτικη ακτογραμμή ενσωματώνει εκτεταμένες παράκτιες καθιζήσεις. Μια σειρά γεωτεχνικών μελετών και ερευνών εκπονήθηκαν για τη Νήσο Wight, ειδικά για τη νότια ακτή της, και η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα προγραμματίζονται μεγάλα κατασκευαστικά έργα για το διάστημα 2001-2004. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η πόλη Ventnor βρίσκεται στη Νήσο Wight Undercliff, η οποία αποτελεί το πλέον εκτεταμένο αστικό σύμπλεγμα εδαφικής καθίζησης στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Εδώ, το ασταθές του εδάφους το διαχειρίζονται μηχανικοί του Δημοτικού Συμβουλίου της Νήσου Wight, υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τον έλεγχο δόμησης, αλλά και κτηματομεσίτες, ασφαλιστές, ντόπιοι κάτοικοι και επιχειρηματίες.
  • Η πλαγιά Blackgang είναι μια περιοχή ραγδαίας και ενεργής παράκτιας υποχώρησης και καθίζησης όπου έγινε διαχείριση της υποχώρησης από τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις μέσω παρακολούθησης και ενός προειδοποιητικού συστήματος που προστάτευε ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο το Πάρκο Chine Theme. Μια γρήγορη ανανέωση της δραστηριότητας των καθιζήσεων εδάφους εμφανίστηκε στο Blackgang το 1994 ύστερα από μια εξαιρετικά δυνατή βροχόπτωση.
  • Κατά μήκος της ανοικτής νοτιοδυτικής ακτής που υποχωρεί στη Νήσο Wight, ευθυγραμμίστηκαν εκ νέου κάποια τμήματα της κύριας παράκτιας οδικής αρτηρίας και μονοπατιών.

Αυτά τα παραδείγματα παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές και μέτρα που λήφθηκαν υπόψη για την εκτίμηση και το μετριασμό των κινδύνων και των ατυχημάτων.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω