Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Γενικές έννοιες

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει μια συστηματική εκτίμηση των κινδύνων και των απειλών, όπως εξηγεί ο Gerrard (2000). Στο πλαίσιο της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης αυτό μπορεί είτε να έχει τη μορφή μιας "αυτόνομης" εφαρμογής είτε να είναι μέρος ενός σχεδίου παράκτιας διαχείρισης.

Θεμελιωδώς, κάθε στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων χρησιμοποιεί τέσσερις αναγνωρισμένες φάσεις που υιοθετούνται μέσα σε όλες τις ασκήσεις στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή εξέταση και έρευνα, ανάλυση, εφαρμογή/μετριασμό και παρακολούθηση. Με άλλα λόγια, η τυποποιημένη στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων θα:

  • αναγνωρίσει τι μπορεί να πάει στραβά και θα ιεραρχήσει τις πιο σοβαρές απειλές,
  • εξετάσει πόσο πιθανόν είναι να συμβούν τέτοια περιστατικά, πόσο ανεκτό θα είναι το καθένα εάν συμβεί και πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί, να μειωθεί ή να ελεγχθεί το καθένα,
  • εφαρμόσει την πιο κατάλληλη πολιτική επιλογή,
  • αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του επιλεγμένου μέσου μετριασμού του κινδύνου.
 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω