Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Εφαρμογή

Κατ' ουσίαν, ωστόσο, η διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και των ατυχημάτων μπορεί να είναι είτε μια τεχνική γραμμική εφαρμογή, που αποτελεί ουσιαστικά μια επιστημονική προσέγγιση, ή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός κύκλου διαχείρισης των κινδύνων που θα περιλαμβάνει τακτική ανατροφοδότηση στην αντίληψη των κινδύνων.

Οι Kay και Alder (1999) επεξήγησαν τη γραμμική προσέγγιση χρησιμοποιώντας το παράδειγμα πρόληψης κινδύνων έτσι όπως εφαρμόστηκε στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων στα λιμάνια της Βρετανίας. Όμως, είναι μάλλον δυσκολότερο να καθορίσει κανείς ανεκτά επίπεδα κινδύνων για την κοινωνία από ό,τι για έναν οργανισμό ή τομέα, όπως στο παράδειγμα με τα λιμάνια, διότι απαιτείται όχι μόνο επιστημονική και τεχνική εκτίμηση αλλά επίσης οικονομικές και ηθικές εκτιμήσεις. Αυτό καθιστά αναγκαία την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων και των συμφερόντων τους. Κατά συνέπεια, ο κύκλος διαχείρισης των κινδύνων ενσωματώνει την αντίληψη του κινδύνου και την επικοινωνία για τους κινδύνους. Για τη χρήση αυτής της προσέγγισης απαιτείται μια πρότερη ενημέρωση της κοινής γνώμης και μια σταθερή ανατροφοδότηση. Κατά συνέπεια, προκειμένου να υπολογιστούν οι επιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, ενός πλημμυρικού κύματος θύελλας σε μια παράκτια κοινότητα, οι απόψεις εκείνων που άμεσα και έμμεσα θα επηρεαστούν από το περιστατικό πρέπει να εξεταστούν και να αποτυπωθούν πέρα από οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση των ιδιοτήτων των παράκτιων εδαφών ως προς της ικανότητα απόκρισης ή αντίστασης στο φυσικό φαινόμενο.

Η ενέργεια μετριασμού θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπόψη, όταν οι κίνδυνοι και οι απειλές θα έχουν αναγνωριστεί ως μη ανεκτοί. Τέτοιου είδους κίνδυνοι υπάρχει η δυνατότητα να αποφευχθούν, να μειωθούν και/ή να γίνουν αποδεκτοί (ανεκτοί παρά τις ενδεχόμενες συνέπειές τους). Η διαχείριση των κινδύνων για παράκτια διάβρωση, για παράδειγμα, έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της άσκησης σχεδιασμού διαχείρισης της ακτογραμμής που υλοποιείται για τις ακτογραμμές της Αγγλίας και της Ουαλίας.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω