Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

  • η κατανόηση των εννοιών του κινδύνου και της απειλής,
  • η ανασκόπηση των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων και των απειλών,
  • η ανάπτυξη μιας αντίληψης σχετικής με το πώς μπορούν να εκτιμηθούν οι παράκτιοι κίνδυνοι,
  • η προσέγγιση μιας θεωρητικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Κινδύνων.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω