Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Βιβλιογραφικές αναφορές

Associated British Ports Research & Consultancy Ltd (1997) A Guide to the Environmental Risk Assessment (ERA) Package. Report No. R.717. ABP Research, Southampton.

Department of Environment (1993) Coastal Planning and Management: A Review. HMSO, London

Department of the Environment (1995) A Guide to Risk Assessment and Risk Management for Environmental Protection. HMSO, London

Gerrard, S. (2000) Environmental Risk Management. In O'Riordan, T. (ed) Environmental Science for Environmental Management. Second edition. pp. 435-468. Longman, Harlow

Kay, R. and Alder, J (1999) Coastal Planning and Management. E & FN Spon, London

Royal Society (1992) Risk: Analysis, Perception and Management.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω