Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Ιστορική αναδρομή

Τα τελευταία 30 έτη παρατηρήθηκε μια ραγδαία εξέλιξη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) που είχε ως αποτέλεσμα να καταστούν ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία των διαχειριστών της παράκτιας ζώνης. Βασικές καινοτομίες που επιτεύχθηκαν σε διαφόρους επιστημονικούς κλάδους όπως στην πληροφορική, τα συστήματα βάσεων δεδομένων, την επεξεργασία εικόνας και την τηλεπισκόπιση έχουν διευκολύνει κατά πολύ την εξέλιξη των ΓΠΣ.

Αρχικά, τα ΓΠΣ αναπτύχθηκαν για να εξετάσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Καναδικό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο αποσκοπούσε στην επίλυση ζητημάτων σχεδιασμού των χρήσεων γης σε μεγάλη κλίμακα. Αυτά τα συστήματα ήταν μεν πρωτοποριακά, αλλά δαπανηρά και δύσκολα στη χρήση και επέτρεπαν μόνο περιορισμένη μεταφορά δεδομένων. Με την επέκταση, όμως, της αγοράς των ΓΠΣ κατά τις δεκαετίες '80 και '90, οι εμπορικές επιχειρήσεις ανέπτυξαν νέας γενιάς συστήματα που είναι οικονομικά, εύκολα στη χρήση και επιτρέπουν την ενσωμάτωση δεδομένων από μια ευρεία ποικιλία πηγών (για παράδειγμα, επισκεφτείτε: www.mapinfo.com, www.esri.com, www.idrisi.clarku.edu). Μια περίληψη της ιστορίας των ΓΠΣ μπορείτε να βρείτε στο GIS Timeline

Παράλληλα με την ανάπτυξη των ΓΠΣ, σημειώθηκε και μια εξέλιξη στην τεχνολογία της τηλεπισκόπισης, κυρίως στις αεροφωτογραφίες και τις δορυφορικές εικόνες. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την τηλεπισκόπιση είναι πλέον διαθέσιμα σε σχετικά συμφέρουσες τιμές και μέσω του διαδικτύου και αποτελούν βασική πηγή δεδομένων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα ΓΠΣ (για παράδειγμα, επισκεφτείτε: www.coastbase.org, www.terraserver.com).

Η αναγκαιότητα των ΓΠΣ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Σύμφωνα με τους Bartlett & Wright (1999), τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) για την παράκτια και τη θαλάσσια ζώνη αντιμετωπίζουν "τις προκλήσεις που απορρέουν από την αναπαράσταση ενός περιβάλλοντος υψηλής δυναμικής, πολλαπλών διαστάσεων και ασαφών ορίων" (σελ. 309). Ανεξάρτητα από αυτές τις προκλήσεις, η χρήση των ΓΠΣ στην παράκτια ζώνη αυξάνεται, για λόγους όπως:

  • η ανάγκη για δεδομένα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις,
  • το εξαιρετικά ακριβό κόστος της έρευνας στις θαλάσσιες περιοχές,
  • η εμπορευματικοποίηση των ΓΠΣ (ειδικά στην υδρογραφία και την ωκεανογραφία).

Επιπλέον, μια ίσως ακόμη πιο σημαντική αιτία που κατέστησε αναγκαία τη χρήση των ΓΠΣ στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης ήταν οι αυξανόμενες περιπτώσεις της συνεργατικής διαχείρισης στην παράκτια/θαλάσσια ζώνη, κατά την οποία η ανάγκη για σωστή πληροφόρηση αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της περιοχής της Ηπείρου στο Ιόνιο Πέλαγος (Ελλάδα) (δείτε το πλήρες παράδειγμα).

Σήμερα, οι μεγαλύτεροι περιορισμοί στη χρήση των ΓΠΣ στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, αφορούν:

  • την ποιότητα των δεδομένων,
  • τον τρόπο επικαιροποίησης των δεδομένων.

 


Βραχώδεις σχηματισμοί στο Ακρωτήριο Tuzla, Ρουμανία

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω