Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Ορισμός

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Γράψτε στο παρακάτω πλαίσιο τον ορισμό που δίνετε για τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ):Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω