Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Αξιολόγηση

Μέσω της προηγούμενης άσκησης επιχειρήθηκε να αναδειχθούν οι προκλήσεις που προκύπτουν για τη διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας δεδομένων καθόλη τη διαδικασία του κύκλου απόφασης ΓΠΣ. Υπήρξαν διάφορα στάδια κατά τα οποία θα μπορούσε να γίνει συμβιβασμός στην ποιότητα των δεδομένων:

Αρχική συλλογή δεδομένων. Δεδομένα που αντλούνται από μέλη ομάδων χρηστών μπορεί να μην είναι αξιόπιστα. Ο κάθε χρήστης μπορεί να αντιλαμβάνεται τον όρο "αντιπαράθεση" με διαφορετικό τρόπο και έτσι να παρέχει αντιφατικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς από τη στιγμή που θα συλλεχθούν τα δεδομένα, είναι ουσιαστικά αδύνατο να βελτιωθεί η ποιότητά τους.

Εισαγωγή δεδομένων στο ΓΠΣ. Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων σχετικών με την εισαγωγή δεδομένων στο ΓΠΣ. Καθεμία έχει εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρέπει, συνεπώς, να αναγνωριστεί η κατάλληλη μέθοδος προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση να διακινδυνεύσει η ποιότητα των δεδομένων.

Ανάλυση δεδομένων. Οποιοσδήποτε χειρισμός των δεδομένων στο πλαίσιο του ΓΠΣ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των δεδομένων. Στις συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται: αλλαγή των προβολών του χάρτη, τροποποίηση της κλίμακας των δεδομένων και επικάλυψη πολλών επιπέδων δεδομένων.

Παρουσίαση δεδομένων. Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, εάν οι περιοχές αντιπαράθεσης είναι κόκκινες, αντιμετωπίζονται πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι εάν ήταν χρωματισμένες με καφέ ή πράσινο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επίδραση που μπορεί να ασκήσει ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων ΓΠΣ στη διαδικασία παραγωγής απόφασης.

Η άσκηση αυτή αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα χρήσης του ΓΠΣ στην παράκτια διαχείριση. Τα δεδομένα είναι αμφίβολης ποιότητας και με βάση τα παραγόμενα από το ΓΠΣ απαιτείται να ληφθούν συγκεκριμένες διαχειριστικές αποφάσεις. Ο ρόλος του ΓΠΣ είναι να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων καλύτερων από ό,τι θα συνέβαινε με άλλον τρόπο. Γι' αυτό η προσεκτική διαχείριση των δεδομένων και η ποιότητα των δεδομένων είναι δυνάμει ιδιαιτέρως σημαντικές. Στον κύκλο απόφασης του ΓΠΣ υπάρχει μια σαφής σύνδεση ανάμεσα σε όλα τα συστατικά στοιχεία του κύκλου. Εάν είτε η συλλογή δεδομένων είτε η χρήση του ΓΠΣ είναι με οποιονδήποτε τρόπο κακής ποιότητας, τότε είναι πιθανόν ότι η τελική απόφαση θα είναι επίσης κακή. Γι' αυτόν το λόγο το ΓΠΣ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό στην εφαρμογή τόσων πολλών προγραμμάτων παράκτιας διαχείρισης.

Εάν συνεχίσατε την άσκηση έως την ερώτηση 3, θα έχετε επίσης εκπονήσει ένα σύντομο σχέδιο ΓΠΣ για να σκεφτείτε πώς το ΓΠΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είναι σημαντικό για εσάς. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σχέδιο για να ερευνήσετε τη διαθεσιμότητα σε δεδομένα και για γενικές εκτιμήσεις πόρων με στόχο την πλήρη εφαρμογή ενός ΓΠΣ. Η ολοκλήρωση αυτής της δράσης για μια περιοχή που σας είναι γνωστή θα μπορούσε, επίσης, να αναδείξει το βαθμό προετοιμασίας και προαπαιτούμενης σκέψης που είναι απαραίτητα για την ανάληψη ενός σχεδίου ΓΠΣ.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω