Στις μεθόδους εισαγωγής δεδομένων περιλαμβάνονται: