Βρίσκεστε εδώ: / Πηγές / Συνδέσεις

Συνδέσεις με ενημερωτικά δελτία και επιστημονικά περιοδικά

GeoEurope http://www.geoplace.com
Περιοδικό για τα ΓΠΣ στο Διαδίκτυο http://GIS.about.com/science/gis
Geographic Information News http://www.ginews.co.uk

Συνδέσεις με πηγές δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή εικονική αποθήκη παράκτιων και θαλάσσιων δεδομένων http://www.coastbase.org
Παγκόσμια σύνολα δεδομένων (Global datasets) http://www.terraserver.com
SPOT δορυφορικές εικόνες http://www.spotimage.com
Δεδομένα της Βαλτικής από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) http://www.grida.no/baltic/index.html
Περιβαλλοντική Ενημέρωση για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και για τα νέα ανεξάρτητα κράτη http://www.grida.no/envin
Διεύθυνση Περιγραφής Γεωγραφικών Δεδομένων (Geographic Data Description Directory-GDDD). Κατάλογοι δεδομένων διαθέσιμοι μέσω 36 Εθνικών Οργανισμών Χαρτογράφησης (National Mapping Agencies) http://www.ign.fr/mergin.org/gddd/gddd.htmll
Οργανισμός για Γεωγραφική Ενημέρωση http://www.agi.org.uk
Δικτυακός τόπος-σύνδεσμος με περισσότερους από 40 προμηθευτές δεδομένων http://www.vtt.fi/aut/rs/virtual/pther.htmll
Κατάλογος πηγών ΓΠΣ http://www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.htmll
Σύνδεση με το πλήρες αντίγραφο της έκθεσης για τη δυνατότητα PSSA http://cwss.www.de/tgc/pssa/pssa.htmll
ESRI-Ένωση για τη Θάλασσα και τις Ακτές http://www.esri.com/industries/marine/index.htmll
Κέντρο Παράκτιων Πόρων και σελίδες για ΓΠΣ και για τηλεπισκόπιση http://www3.csc.noaa.gov/CSCweb/genericPage.asp?bin=7

Σύνδεσμοι με προμηθευτές ΓΠΣ

Autodesk Ltd http://www.autodesk.com/gis
Mapinfo Ltd http://www.mapinfo.com
Idrisi Project http://www.idrisi.clarku.edu
ESRI Ltd (κατασκευαστής του ARC/INFO GIS) http://www.esriuk.com
Intergraph Ltd http://www.intergraph.com

Δωρεάν λογισμικό ΓΠΣ

http://www.freegis.org/

Σύνδεσμοι με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό

Κέντρο Γεωγραφικής Ενημέρωσης και Ανάλυσης http://www.ncgia.ucsb.edu/
NCGIA core curricula in GIScience and Remote sensing. Συνδέσεις στο http://www.ncgia.ucsb.edu/pubs/core.htmll
ESRI Εικονικά σεμινάρια http://www.campus.esri.com

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω