Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της θεματικής ενότητας, θα μπορείτε πλέον να κάνετε:

  • Περιγραφή της λειτουργικής βάσης ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ).
  • Εκτίμηση των πιθανών χρήσεων ενός ΓΠΣ στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).
  • Εξέταση των ωφελειών και των ελαττωμάτων που προκύπτουν από τη χρήση ενός ΓΠΣ στην ΟΔΠΖ.
  • Γενική περιγραφή θεμάτων ποιότητας των βασικών δεδομένων στη χρήση ενός ΓΠΣ.
  • Ανάπτυξη μιας στρατηγικής εφαρμογής ενός αποτελεσματικού ΓΠΣ.

Πρακτικά, με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, αναμένεται να έχετε αποκτήσει αρκετή γνώση σχετικά με το τι είναι ένα ΓΠΣ, πώς μπορεί να σας βοηθήσει, πώς να αποφύγετε πιθανά προβλήματα και πώς να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός δικού σας Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος. Προτού ξεκινήσουμε την ενότητα, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα ΓΠΣ ποικίλλουν ως προς το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαμόρφωσή τους. Αυτή η ενότητα δεν παρέχει κατάρτιση σε ένα συγκεκριμένο τύπο ΓΠΣ, αλλά αποσκοπεί να παρουσιάσει μια συνολική θεώρηση των πρακτικών θεμάτων της χρήσης των ΓΠΣ στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω