Βρίσκεστε εδώ: / Πηγές / Βιβλιογραφικές αναφορές

Γενικά κείμενα για ΓΠΣ

Bernhardsen, T. (1992) Geographic Information Systems Vitak IT

Davis, B.E. (1996) Geographic Information Systems: a visual approach OnWord Press

DeMers, M.N. (2000) Fundamenatals of Geographic Information Systems (2nd Ed) Wiley

Heywood, I., Cornelius, S. & Carver, S. (1998) An introduction to geographical information systems Longman

Jones, C. (1997) Geographic Information Systems and Computer Cartography Longman

Παράκτια και θαλάσσια ΓΠΣ

Anderson, E., Howlett, E. & Thomas, R. (1997) Integration of numerical modelling and GIS for application to coastal zone management problems EEZ Technology Launch Edition pp. 199-203

Bartlett, D. (1993) GIS and the Coastal Zone: Past, present and future AGI

Fedra, K. & Feoli, E. (1998) GIS technology and spatial analysis in coastal zone management EEZ Technology Edition 3 pp. 171-9

Fletcher, S. & Russell, I.C. (1999) Data collection and information management for effective and sustainable ocean area management Proceedings of Hydro '99, Plymouth. Fry, C. (1998) Picking a path through a crowded seabed GIS Europe, March 1998 pp.28-30

Green, D.R. (1994) Geographic and Marine Information Systems: Some recent developments and progress in the United Kingdom Proceedings of Hydro '94 Aberdeen 13-15 October 1994

Green, D.R. (1996) Between the desktop and the deep blue sea Mapping Awareness July 1996 pp.19-22

Murday, J. (1998) Ocean GIS EEZ Technology Edition 2, pp. 103-4

Wright, D. & Bartlett, D. (1999) Marine and Coastal Geographical Information Systems Taylor & Francis

Wright, P. (1997) Hydrographic data and Geographical Information Systems Proceedings of CoastGIS, Aberdeen, 1997

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω