Το ακρωνύμιο ICAM σημαίνει: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιοχών (Integrated Coastal and marine Areas Management).Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών-UNEP. Θεωρούμε ότι οι στρατηγικές διαχείρισης που έχουν διατυπωθεί από το UNEP, αποτελούν τόσο μέρος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιοχών-ICAM, όσο και μία από τις πολλές εκφάνσεις της. Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης-ICZM. Παρεμφερείς έννοιες αποτελούν και τα: CZM (θεσμοθετημένο από τις ΗΠΑ). Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακτών και Ωκεανών-ICM (πρότυπη εργασία Cicin et al. 98). Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση- ICM (NOAA) και Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Τροπικής Παράκτιας Ζώνης-ITCZM (μια πρωτοβουλία στην Ταϊλάνδη).