Τι είναι το πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Τροπικής Παράκτιας Ζώνης (Integrated Tropical Coastal Zone Management-ITCZM);

Το ITCZM αποτελεί:

- διατομεακή ολοκλήρωση!

- διακυβερνητική ολοκλήρωση!

- χωρική ολοκλήρωση ανάμεσα στη χερσαία και ωκεάνια πλευρά!

- επιστημονικά τεκμηριωμένη ολοκλήρωση της διαχείρισης!

- διεθνή ολοκλήρωση!

ITCZM Κατάρτιση και Έρευνα

Το πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στη Danida και το Ασιατικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας-AIT, παρέχει κατάρτιση σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Τροπικής Παράκτιας Ζώνης μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο Ασιατικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Ταϊλάνδη. Επιπλέον, το πρόγραμμα ITCZM προσφέρει σύντομης διάρκειας μαθήματα κατάρτισης για ποικίλους κλάδους διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση του μορφωτικού επιπέδου των διαχειριστών της παράκτιας ζώνης περιφερειακά.

Το πρόγραμμα ITCZM εκπονεί επίσης σχετική έρευνα στο χώρο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης όπου οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες και στο συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο της Ασίας.

Το πρόγραμμα ITCZM έχει ήδη δημοσιεύσει με επιτυχία περισσότερες από 100 εκδόσεις κατά τα τελευταία 3 έτη!

ITCZM Συνεργαζόμενοι εταίροι

Με έδρα το Ασιατικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Ταϊλάνδη, το πρόγραμμα ΙTCZM δραστηριοποιείται ως ένα περιφερειακό δίκτυο αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων σε όλη την επικράτεια της Ασίας. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μια άριστη συνεργασία και με Κέντρα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής συνεργαζόμενοι εταίροι:
o Ινστιτούτο Παράκτιων Πόρων
o Seafdec o Πανεπιστήμιο Can Tho
o Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Na Trang
o Πανεπιστήμιο Chittagong
o Πανεπιστήμιο του Stirling
o Πανεπιστήμιο του Aarhus

ITCZM Στοιχεία Επικοινωνίας

Το πρόγραμμα ITCZM συντονίζεται από το Δρ. Somsak Boromthanarat. Εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα ή τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, είμαστε στη διάθεσή σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο: itczm@ait.ac.th

Επειδή ανανεώνουμε την ιστοσελίδα μας, ζητούμε συγνώμη για τυχόν δυσκολίες στην πρόσβαση. Μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε την παλιά ιστοσελίδα, έως ότου αντικατασταθεί από τη νέα .