Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Ολοκλήρωση

Το βασικό ερώτημα σε αυτή την υποενότητα είναι "Τι σημαίνει Ολοκληρωμένη;" Μια σύντομη απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι η έννοια "Ολοκληρωμένη" αναφέρεται σε όλες τις χρήσεις αλλά και το σχεδιασμό των χρήσεων στην παράκτια ζώνη. Εδώ, περιλαμβάνουμε όλες τις ομάδες χρηστών, δηλαδή από ιδιώτες, τοπική αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έως και εθνικές κυβερνήσεις αλλά και διεθνείς οργανισμούς.

 

Τύποι Ολοκλήρωσης

Συνήθως, γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στους διαφόρους τύπους ολοκληρωμένης διαχείρισης: 

  • Διακυβερνητική ολοκλήρωση: για παράδειγμα σε τοπικό, επαρχιακό και εθνικό επίπεδο. Αυτός ο τύπος ονομάζεται επίσης και "κάθετη ολοκλήρωση". Η ολοκλήρωση αυτή έχει ως στόχο να εναρμονίσει την εθνική αναπτυξιακή πολιτική και την τελική της εφαρμογή από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις.
  • Διατομεακή ολοκλήρωση: για παράδειγμα, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Χωροταξίας και το Υπουργείο Τουρισμού. Αυτός ο τύπος ονομάζεται επίσης και "οριζόντια ολοκλήρωση". Εδώ υπάγεται και ένας ειδικός τύπος που ονομάζεται ολοκλήρωση στο χώρο, καθώς οι χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της παράκτιας ζώνης ελέγχονται μεν κατά παράδοση από διαφορετικούς τομείς (για παράδειγμα τουρισμός και αλιεία), αλλά οι δραστηριότητες που ασκούνται, επηρεάζουν το σύνολο της περιοχής.
  • Ολοκλήρωση Κυβερνητικών και Μη Οργανώσεων: για παράδειγμα Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και μικρές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
  • Ολοκλήρωση της επιστήμης και της διαχείρισης: οι κοινωνικές επιστήμες, καθώς και αυτές της φύσης και της εφαρμοσμένης μηχανικής έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν αυτούς που διαχειρίζονται την παράκτια και την ωκεάνια ζώνη. Εντούτοις, η επικοινωνία συχνά δεν είναι η βέλτιστη.
  • Διεθνής Ολοκλήρωση: συχνά συμβαίνει οι περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα να είναι διασυνοριακές. Σε αυτή την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διεθνής συνεργασία, καθώς τα αποτελέσματα από τη χρήση των φυσικών πόρων δεν γνωρίζουν σύνορα. Και παρόλο που το πρόβλημα θα μπορούσε να λάβει περιφερειακό χαρακτήρα, εντούτοις οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές που κατέχουν ηγετικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις.

 


Συχνά, η οριζόντια (μεταξύ των τομέων) και η κάθετη (μεταξύ των επιπέδων) ολοκλήρωση, θεωρούνται ως πρωταρχικοί στόχοι ενός προγράμματος ΟΔΠΖ.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω