Προς τη θάλασσα, υπάρχει μια ζώνη 5 ναυτικών μιλίων, όπου είναι τα χωρικά ύδατα της κάθε χώρας, ενώ η ζώνη όπου ασκούνται αποκλειστικά οι οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια.