Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος ΟΔΠΣ

Στάδια

Συνήθως η εφαρμογή ενός προγράμματος ΟΔΠΖ απαιτεί μια σειρά από στάδια. Σε αυτή τη φάση της εκμάθησης, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα στάδια: Έναρξη, Σχεδιασμό, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση. Το καθένα περιέχει ένα σύνολο στόχων και δράσεων που αποτελούν μέρος του σταδίου. Παρόλα αυτά, δεν είναι απόλυτα δεδομένο και προκαθορισμένο αυτό που πρέπει κάθε φορά να γίνει κατά τη διάρκεια του οποιουδήποτε σταδίου, ή ακόμη το πόσα στάδια πρέπει να υπάρξουν. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, εστιάζουμε και διαφορετικά, καθώς συνυπολογίζονται τα συγκεκριμένα φυσικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και/ή πολιτικά υπόβαθρα. Εντούτοις, πιστεύουμε ότι η περιγραφή που ακολουθεί στις επόμενες υποενότητες αποτελεί το έναυσμα για να κατανοήσετε την εφαρμογή ενός προγράμματος ΟΔΠΖ στην περιοχή σας, καθώς οι υποενότητες αυτές πραγματεύονται πολλές πτυχές και θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στη δική σας περιοχή.

Μια περίπτωση στην Κροατία: Ο Κόλπος Kastela

Για να σας εισαγάγουμε σε πρακτικά θέματα του προγράμματος ΟΔΠΖ, θα περιγράψουμε μια πραγματική περίπτωση, για την καλύτερη αφομοίωση της θεωρίας. Πρόκειται για την περίπτωση "Ο Κόλπος Kastela", μια τοποθεσία στην Κροατία στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο κόλπο της κεντρικής ακτής της Κροατίας. Αντιπροσωπεύει μια οικονομική και εδαφική ενότητα γύρω από το Split, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Στα μέσα της δεκαετίας του '80, η περιοχή αυτή κατέληξε να γίνει το μεγαλύτερο και ευρέως γνωστό σημείο υψηλής ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου. Μέσα σε λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες, η περιοχή μετατράπηκε από ένα ανεκμετάλλευτο μέρος με δυνατότητες ποιοτικού τουρισμού σε μια περιοχή με ιδιαίτερα υποβαθμισμένα φυσικά οικοσυστήματα.

Το πλαίσιο

Όπως απεικονίζεται και στο γράφημα παρακάτω (καθώς και στο λογότυπο του CoastLearn!), αυτά τα στάδια πρέπει να θεωρούνται ως μια επαναλαμβανόμενη και κυκλική προσέγγιση. Επαναλαμβανόμενη, διότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής οποιουδήποτε σταδίου φαίνεται ξεκάθαρα ότι το προηγούμενο στάδιο δεν έχει εξ ολοκλήρου τελειώσει. Κυκλική, διότι ναι μεν η όλη διαδικασία του προγράμματος ΟΔΠΖ προωθεί την κατανόηση του Παράκτιου Συστήματος, από την άλλη όμως νέες δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και απειλές έρχονται στην επιφάνεια. Όλα αυτά θα πρέπει εκ νέου να τα αντιμετωπίσουν και τα τέσσερα στάδια. Πρακτικά, ένας τέτοιος νέος κύκλος θα μπορούσε να αποτελεί ένα "έργο" στο πλαίσιο της υπάρχουσας εξέλιξης του προγράμματος ΟΔΠΖ, ή να αποτελεί μια νέα "πολιτική" στην περίπτωση που πρέπει να αλλάξει ο στόχος του προγράμματος ΟΔΠΖ, ή τίποτα από τα δύο.


Θέαση του Κόλπου Kastela από το Όρος Kozjak.

Πρόγραμμα, "πολιτική" ή έργο;

Σε αυτό το στάδιο εκμάθησης, θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα ΟΔΠΖ. Σε άλλες πηγές πληροφόρησης θα βρείτε τους όρους: σχέδιο, πρόγραμμα, "πολιτική" και στρατηγική. Κατά την άποψή μας, αυτοί οι όροι αντανακλούν ότι η εστίαση στην ΟΔΠΖ εξαρτάται από τη θέση του ατόμου ή φορέα που χρησιμοποιεί τη λέξη. Θεωρούμε ότι η λέξη "πρόγραμμα" είναι λίγο ή πολύ μια ουδέτερη λέξη. Οι λέξεις "σχέδιο" ή "έργο" αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ η "πολιτική" αναφέρεται σε γενικά προβλήματα διαχείρισης. Στα επόμενα κεφάλαια, όπου συναντάτε τη λέξη πρόγραμμα, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με οποιαδήποτε άλλη.

Τι συνέβη;

Η ανάπτυξη που σημειώθηκε τις τελευταίες 4 δεκαετίες σε αυτήν την περιοχή βασίστηκε στην πρακτική της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, με μια αντίληψη ότι αυτοί είναι απεριόριστοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία βιομηχανοποίηση και αστικοποίηση, χωρίς όμως την ύπαρξη κατάλληλων αστικών υποδομών και συγκεκριμένα για την επεξεργασία των αποβλήτων. Τα αστικά λύματα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα και μόνο τρεις πόλεις είχαν αποχετευτικό δίκτυο που κάλυπτε το 25% του πληθυσμού. Η διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων είχε ως αποτέλεσμα πολυάριθμα οικολογικά προβλήματα και κοινωνικές συγκρούσεις.

Τοποθεσία του Κόλπου Kastela, Κροατία

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω