Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Στόχοι της ενότητας

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση των γενικών αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας εκτιμάται πως ο εκπαιδευόμενος θα έχει λάβει επαρκή γνώση σχετικά με: την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ΟΔΠΖ, τι θεωρείται "ολοκληρωμένη διαχείριση", τα αντικείμενα της διαχείρισης καθώς και τον τρόπο προσέγγισης και επίτευξής της. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει τα τέσσερα στάδια που είναι βασικά για την έναρξη ενός προγράμματος ΟΔΠΖ, αλλά και να έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη θεώρηση των μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα.

 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω