Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Υποσύστημα Λειτουργίες Χρήστη

Οι Λειτουργίες Xρήστη αποτελούν ένα από τα δύο "υποσυστήματα" που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποενότητα (το άλλο ονομάζεται Υποδομή).

Λειτουργίες χρήστη

Μπορούν να αναγνωριστούν οι ακόλουθες λειτουργίες ή κατηγορίες χρήστη:
  • βασικές λειτουργίες: παραγωγή τροφής, προσφορά νερού και ενέργειας,
  • κοινωνικές λειτουργίες: νοικοκυριό, αναψυχή,
  • οικονομικές λειτουργίες: μεταφορά, αμμοληψίες και βιομηχανική ανάπτυξη,
  • δημόσιες λειτουργίες: άμυνα και διαχείριση αποβλήτων.

Υπέρτατος βαθμός χρήσης της ακτής, Zandvoort, Ολλανδία

Φυσικοί πόροι

Οι λειτουργίες αυτές χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους της παράκτιας ζώνης, οι οποίοι μπορεί να είναι ανανεώσιμοι ή μη. Ανανεώσιμοι σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να αναγεννήσει τους πόρους μέσα σε ένα εύλογο ενδιάμεσο διάστημα, για παράδειγμα η ανάκαμψη ενός πληθυσμού ψαριών ή η αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων. Μη ανανεώσιμοι σημαίνει ότι η γένεση των πόρων από το σύστημα δεν λαμβάνει χώρα εκ νέου σε μια εύλογη χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα η εξαγωγή ορυκτών από τον πυθμένα της θάλασσας ή η ανατάραξη του θαλάσσιου βυθού από βυθοκόρυση ή η απόρριψη αποβλήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αειφορικό τρόπο οι μη ανανεώσιμοι πόροι;


 


Ο χώρος αποτελεί επίσης έναν πόρο, Mamburi, Κένυα

Τύποι των πόρων

Στους παράκτιους πόρους περιλαμβάνονται τρία "τμήματα": ο αέρας, το νερό και το έδαφος. Σε αυτά τα "τμήματα" μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κύριες κατηγορίες:
  • Χώρος: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χώρο για δραστηριότητες των χρηστών όπως γεωργία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια (στη θάλασσα), βιομηχανία, στέγαση, αναψυχή, κ.λπ. Τυπικά κριτήρια που αναδεικνύουν τη διαθεσιμότητα των "χωρικών πόρων" είναι η επιφάνεια, το υψόμετρο, το μήκος, και το βάθος.
  • Αβιοτικοί πόροι: αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δομικά υλικά (για παράδειγμα άμμο και βράχο), πετρέλαιο και αέριο, μεταλλεύματα και νερό. Επίσης, σε αυτή τη κατηγορία μπορεί να συμπεριληφθεί ο αέρας (συγκεκριμένης ποιότητας).
  • Βιοτικοί πόροι: η χλωρίδα και η πανίδα που χρησιμοποιούνται για παροχή πρωτεϊνών και υδρογονανθράκων ανήκουν στην τάξη των βιοτικών πόρων.
  • Ικανότητα απορρόφησης ή καθαρισμού: τα τρία τμήματα του χώρου των παράκτιων πόρων διαθέτουν μια συγκεκριμένη ικανότητα να απορροφούν, να αποθηκεύουν, να αποσυνθέτουν, να διαχέουν και να μεταφέρουν τα συστατικά των αποβλήτων, τα οποία αναδύονται ως αποτέλεσμα διαδικασιών του περιβάλλοντος και (κατά το μεγαλύτερο μέρος τους) των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Αντιπαραθέσεις

Tα προβλήματα στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σχετίζονται κυρίως με την επίλυση των αντικρουόμενων απόψεων όσον αφορά τους παράκτιους και τους θαλάσσιους πόρους (κοινά συμφέροντα). Οι απαιτήσεις για πόρους συνήθως συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των χρηστών, όπως για παράδειγμα ο διαθέσιμος χώρος για αγροτικές δραστηριότητες. Εξίσου σοβαρά προβλήματα σχετικά με τους πόρους ανακύπτουν και στο υποσύστημα Υποδομή. Για παράδειγμα, το κλείσιμο μιας παράκτιας λιμνοθάλασσας στο σημείο επικοινωνίας της με τη θάλασσα, μπορεί να εξαλείψει την τροφική λειτουργία της λιμνοθάλασσας από διάφορα είδη θαλάσσιων ψαριών. 
 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω