Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Αναγκαιότητα

Παρόλο που η παράκτια ζώνη καταλαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό της επιφάνειας της Γης, εντούτοις αποτελεί περιοχή όπου ζει και εργάζεται η πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτό συνεπάγεται μια συνεχώς αυξανόμενη πίεση που ασκείται στο παράκτιο σύστημα. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα που ανακύπτουν, μπορεί, μεταξύ άλλων, να οδηγήσουν σε:
  • απώλεια εδαφικών πόρων που έχουν οικονομική αξία,
  • απώλεια ιδιοκτησιών
  • απώλεια εδαφικών πόρων που έχουν φυσική και αισθητική αξία,
  • απώλεια θαλάσσιων και χερσαίων ειδών,
  • απώλεια ιστορικών και αρχαιολογικών πηγών,
  • απώλεια της δημόσιας πρόσβασης στο χώρο και τους πόρους,
  • ηχορύπανση και συμφόρηση,
  • ατμοσφαιρική ρύπανση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν μιλάμε για την αναγκαιότητα της ΟΔΠΖ, πιστεύετε ότι αναφερόμαστε μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες;

 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω