Ένα πολυμεσικό και εξ αποστάσεως πακέτο επαγγελματικής κατάρτισης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Μια πρωτοβουλία της EUCC-Η Παράκτια Ένωση, με τη συμμετοχή μιας ευρείας ομάδας διεθνών εταίρων

  Πηγές Χρηματοδότησης

   
   
   

 

 

 

 

Συντελεστές Ελληνικής Έκδοσης
Υπεύθυνος έργου: Δρ. Μάνος Κουτράκης, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - ΙΝ.ΑΛ.Ε.
Μετάφραση κειμένων & επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χρυσούλα Λιόντα, Φιλόλογος
Επιστημονική επιμέλεια & διορθώσεις κειμένων: Δρ. Θάλεια Λαζαρίδου