Εταίροι

IHE-Delft: Διεθνές Ινστιτούτο Μηχανικής Υποδομών, Υδραυλικής και Περιβαλλοντικών Έργων
EUCC - Η Παράκτια Ένωση (Ένωση για την προστασία της παράκτιας ζώνης στην Ευρώπη)
RIKZ-CZMC
Ινστιτούτο του Southampton
Ολλανδία
Ολλανδία
Ολλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών(ΙΝ.ΑΛ.Ε.)
Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και Ανάπτυξης "Grigore Antipa"
Ινστιτούτο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και για το Περιβάλλον
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Szczecin
Ελλάδα
Ρουμανία
Σλοβενία
Πολωνία
       
Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Akdeniz
PAP/RAC MAP
Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kaliningrad
Κέντρο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
Τουρκία
Κροατία
Ρωσία
Ρωσία
       
"Αρχιπέλαγος"
Κέντρο Έρευνας της Παράκτιας Διαχείρισης (COMREC) του Πανεπιστημιακού Κολεγίου Sodertorn
EUCC Πολωνίας
Πανεπιστήμιο Klaipeda, Τμήμα Αναψυχής και Τουρισμού
Εσθονία
Σουηδία
Πολωνία
Λιθουανία
       
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου της Λετονίας
Ταμείο για τη Φυσική Κληρονομιά
Ταμείο για τη Φύση της Βαλτικής
Δήμος Αγίας Πετρούπολης
Λετονία
Ουκρανία
Ρωσία
Ρωσία