Δεσμευτική στήριξη. Η δεσμευτική στήριξη, μέσω παραπομπής σε διαιτησία ή δικαστική κρίση παραπέμπει πλήρως την ευθύνη ως προς την αντιπαράθεση σε εξωτερικό μέρος.