Διαχείριση αντιπαραθέσεων: υποβοήθηση των ατόμων που βρίσκονται σε αντιπαράθεση έτσι ώστε να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική διαδικασία αντιμετώπισης των διαφορών τους.