Οικοδόμηση συναίνεσης ή πρόληψη αντιπαραθέσεων. Αυτή η ομάδα προσεγγίσεων, που συχνά συνδέονται με μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού ή συμμετοχή μετόχων, εστιάζει λιγότερο στην ανάλυση μιας συγκεκριμένης αντιπαράθεσης από ό,τι στην ενθάρρυνση μιας συνεργατικής διαδικασίας (σχεδιασμού) για καταστάσεις περίπλοκες, πολυθεματικές και στις οποίες εμπλέκονται πολλαπλοί χρήστες. Η ονομασία "οικοδόμηση συναίνεσης" δε σημαίνει πως αυτές οι προσεγγίσεις είναι κατάλληλες μόνο όταν δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Στην πραγματικότητα, αυτές οι μέθοδοι συχνά αποδίδουν ακόμη και όταν οι μέτοχοι διαφωνούν έντονα μεταξύ τους. Οι μέθοδοι της οικοδόμησης της συναίνεσης θεωρούνται κατάλληλες στα αρχικά -στρατηγικά- στάδια μιας διαδικασίας σχεδιασμού, για να αναπτύξουν κατευθύνσεις που υποστηρίζονται από ένα μεγάλο αριθμό μετόχων.