Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Ορισμοί

  • Σχεδιασμός: διαμόρφωση μιας εύστοχης, διορατικής στρατηγικής ή σχεδίου (προγράμματος), συχνά με συντονισμένες προτεραιότητες, επιλογές και μέτρα, η οποία αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτική.
  • Συμμετοχή εμπλεκόμενων ομάδων: συμμετοχή ή εμπλοκή όλων των ομάδων και των ατόμων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το έργο.
  • Θεσμικές ρυθμίσεις: ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον συνεργασίας, π.χ. οργάνωση ενός έργου όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμβάλλουν και συμμετέχουν ελεύθερα.
  • Διαχείριση αντιπαραθέσεων: υποστήριξη ατόμων που εμπλέκονται σε αντικρουόμενες καταστάσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν μια αποδοτική διαδικασία για να αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους.
 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω