Σχετικές με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) Οδηγίες αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

Περισσότερες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.