Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Θεσμική συνεργασία και συντονισμός

Φανταστείτε πως ζείτε σε μια παράκτια περιοχή και πως κάθε έτος που περνά παρατηρείτε τις δραστηριότητες να αυξάνονται: περισσότεροι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή, η πόλη και το λιμάνι να αυξάνονται, και οι γεωργικές πρακτικές να επιφέρουν υψηλά φορτία νιτρικών αλάτων στο νερό. Παρατηρείτε αύξηση της ρύπανσης του εδάφους και νερών, υποβάθμιση της φύσης και επίσης ότι οι αρχαιολογικοί τόποι παραμελούνται. Αποφασίζετε να δημιουργήσετε μια ομάδα δράσης από ευαισθητοποιημένους πολίτες με σκοπό να πείσετε την κυβέρνηση ότι πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής με τρόπο πιο αειφορικό.

Η διαδικασία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την Παράκτια Ζώνη (ΟΔΠΖ), αποτελείται από τα ακόλουθα διαχειριστικά βήματα:

Στη φάση σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα τεχνικά και θεσμικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο ενός συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να απευθύνονται στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων παράκτιων προβλημάτων αλλά και προκλήσεων καθώς και να ανταποκρίνονται με τρόπο προσαρμοστικό στα προσδοκώμενα μακρυπρόθεσμα αποτελέσματα των παγκόσμιων αλλαγών (όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές).

Η φάση εφαρμογής ακολουθείται από αυτές της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της κατάστασης και από τη λειτουργία των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία του συστήματος της παράκτιας ζώνης και τις συσχετιζόμενες τεχνικές και θεσμικές εξελίξεις. Αυτό στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των προβλημάτων (ωθήσεις), και κατά συνέπεια να προκαλέσει την έναρξη ενός νέου κύκλου της διαδικασίας της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την Παράκτια Ζώνη (ΟΔΠΖ).

Αν και τα διαχειριστικά βήματα παρουσιάζονται διαδοχικά, κρίνεται απαραίτητη μια συνεχής και σταθερή ανατροφοδότηση, που να περιλαμβάνει αναδιατύπωση των προβλημάτων, ρυθμισμένο προγραμματισμό, αλλαγές στην εφαρμογή κ.λπ. Το αποτέλεσμα είναι μια επαναλαμβανόμενη, κυκλική διαδικασία. Εν καιρώ, η έμφαση αυτής της διαδικασίας μετατοπίζεται αργά από την αναγνώριση του προβλήματος προς την αξιολόγηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια ερωτήματα θα πρέπει πρωτίστως να απαντηθούν όταν εσείς/το κράτος ξεκινάτε τη δημιουργία ενός σχεδίου;

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω