Χωρίς την πλήρη συμμετοχή των τοπικών φορέων, δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν επιτυχία οι στρατηγικές σχετικά με την παράκτια διαχείριση. Εάν η τοπική κοινωνία δεν αισθάνεται ότι εμπλέκεται και αυτή στις αποφάσεις που επηρεάζουν την περιοχή της, τότε αντιτίθεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και απορρίπτει σχέδια για τη βελτίωση των παράκτιων ζωνών. Το 1993, παραδείγματος χάρη, η τοπική κοινωνία απέρριψε ένα διαχειριστικό σχέδιο που είχε εκπονηθεί από μια εταιρεία συμβούλων για το εκβολικό σύστημα Exe στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κάτοικοι εξέφρασαν παράπονα επειδή δεν ζητήθηκε η άποψή τους, ειδικά για κάποια θέματα που σχετίζονταν με χρεώσεις προς τους χρήστες του εκβολικού συστήματος για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Αυτό είχε ως συνέπεια ώστε να επανεξετάσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όλη τη στρατηγική τους για το εκβολικό σύστημα και να οργανώσουν ομάδες από κατοίκους της περιοχής. Μετά από μια ευρεία διαδικασία διαβουλεύσεων που περιλάμβανε πολυάριθμες τοπικές συναντήσεις, σχεδιάστηκε μια νέα στρατηγική για την περιοχή που ικανοποιούσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι κάτοικοι πραγματοποιούν ακόμη τακτικές συναντήσεις για να συζητήσουν τα τοπικά προβλήματα και έχουν επίσης ιδρύσει ένα Φόρουμ για το εκβολικό σύστημα Exe προκειμένου να συντονίζονται οι προσπάθειες για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην παράκτια περιοχή τους.

(Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράκτιες ζώνες)