Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Στόχοι ενότητας

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, εκτιμάται πως ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να:

  • σχεδιάζει ένα πλαίσιο για τη διαδικασία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την Παράκτια Ζώνη (ΟΔΠΖ),
  • να εκπονεί μια ανάλυση των εμπλεκόμενων ομάδων μιας υπό μελέτη περιοχής,
  • να αναγνωρίζει διαφορετικά εργαλεία υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού στην ΟΔΠΖ.

Με το τέλος της ενότητας αυτής, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει επίσης να γνωρίζει:

  • τα πιθανά επίπεδα συμμετοχής των εμπλεκόμενων ομάδων και τις διαθέσιμες μεθόδους,
  • τα θεσμικά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιτυχής συνέχιση της διαδικασίας ΟΔΠΖ,
  • τις επιπλοκές που μπορεί να έχει η αειφορική ανάπτυξη των Παράκτιων Ζωνών,
  • τις διαφορετικές υπάρχουσες τεχνικές για τη διαχείριση αντικρουόμενων συμφερόντων,
  • την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία που επηρεάζουν τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΔΠΖ),
  • τα διαφορετικά εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού και τα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής που έχει το καθένα καθώς και την εφαρμογή αυτών.
 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω