Από την προηγούμενη ανάλυση, γίνεται φανερό ότι διαδικασίες που κινούνται προς τα αριστερά του σημείου Γ θα πρέπει να προτιμούνται στην παράκτια διαχείριση, όπου οι αντιπαραθέσεις αφορούν πολλά συμβαλλόμενα μέρη καθώς και πολλαπλά ζητήματα.