Η έμφαση βρίσκεται στην ερώτηση: Γιατί αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα; Ποια ζητήματα αποτελούν το πρόβλημα;