Βρίσκεστε εδώ: / Πηγές / Βιβλιογραφικές αναφορές

Σχετικό ενημερωτικό υλικό

CZM-Centre, ICZM Case Egypt; in: Conference Report World Coast Conference 1994, Barbados. (ΟΔΠΖ η Περίπτωση της Αιγύπτου: σε: Έκθεση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Ακτές)

CZM-Centre, Publications 2001/2: ICZM programme - evaluation methodology (Πρόγραμμα ΟΔΠΖ - μεθοδολογία αξιολόγησης).

Intergovernmental Panel on Climate Change: (Κυβερνητικός Δημόσιος Διάλογος για τις Κλιματικές Αλλαγές): IPCC-1992: Common Methodology - Seven steps to Vulnerability Assessment (Κοινή Μεθοδολογία - Επτά βήματα για την Εκτίμηση της Ευπάθειας.

Resource Analysis: Towards a methodology for evaluation of ICZM programmes - Results of initial application and literature search, April 2001, RA/01-456.

Winsemius, P.: Integration is Necessary for Coastal Zone Management; in: Proceedings of the World Coast Conference 1993, Noordwijk, The Netherlands.

Επιπλέον βιβλιογραφία

Clark, J.R. 1996. Coastal Zone Management Handbook. CRC Press, Inc, 694 p.

World Bank, 1996. Guidelines for Integrated Coastal Zone Management. ISBN: 0-8213-3735-1

Διαδικτυακές συνδέσεις

http://www.netcoast.nl/tools/tools.html
Netcoast. Ένας οδηγός στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Εργαλεία για την εφαρμογή της ΟΔΠΣ ή αναλύσεις σχετικές με την ΟΔΠΖ. Κέντρο Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, Ολλανδία.

http://www.eucc.nl/policy/index.html
Ένωση για την Προστασία της Παράκτιας Ζώνης στην Ευρώπη

http://www.unesco.org/csi/index.html UNESCO, Περιβάλλον και ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και σε μικρά νησιά.

Μελέτες περιπτώσεων

http://www.worldbank.org/afr/findings/english/find139.html
Μια Περιφερειακή Προσέγγιση στη Φέρουσα Ικανότητα της Παράκτιας Διαχείρισης (Ανατολική Αφρική): Χρήσιμα μαθήματα.

http://www.worldbank.org/afr/findings/english/find53.html
Το Δέλτα Niger: Μια Ανάλυση Μετόχων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω