Οικοδόμηση σχέσεων. Μια σχετικά "ελαφριάς" μορφής παρέμβαση είναι όταν εξωτερικοί "διευκολυντές" αναλαμβάνουν κάποιες ενέργειες για να (ξανα-) δομηθεί μια εργασιακή σχέση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, σε περιπτώσεις αντιπαράθεσης όπου αυτή η σχέση δεν υφίσταται ή έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης. Η ευθύνη για τη διαδικασία επίλυσης της αντιπαράθεσης (π.χ. αναγνώριση, διαπραγμάτευση και επίλυση) ανήκει αποκλειστικά στα εμπλεκόμενα μέρη.