Αειφορική Ανάπτυξη: η ανάπτυξη που εξισορροπεί τη θετική περιβαλλοντική ωφελιμότητα και την ενδεχόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση, έχοντας στο νου τις ανάγκες των μεταγενέστερων γενεών.