Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία

Φάσεις διερεύνησης και ορισμού εννοιών

Ανάλυση επιπτώσεων των εναλλακτικών

Ανάπτυξη και επιλογή των εναλλακτικών

Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης

Εφαρμογή και υλοποίηση

Διαχείριση δεδομένων και πληροφορίας

Επικοινωνία και συμμετοχή

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω