Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Ανάλυση επιπτώσεων των εναλλακτικών προτάσεων σχεδιασμού

Μετά τη φάση διερεύνησης και ορισμού των εννοιών, κατηγοριοποιείται και εξετάζεται ένας αριθμός (καινούριων ίσως) εναλλακτικών προτάσεων σχεδιασμού. Οι επιπτώσεις των εναλλακτικών μπορούν να εξεταστούν σε μια λεπτομερή (τοπική) κλίμακα έως και σε μια μεγαλύτερη (λεκάνης απορροής) κλίμακα.

  • STREAM (εργαλείο για την ανάλυση των επιπτώσεων στη λεκάνη απορροής) (σύνδεση με την επεξήγηση του stream).
  • DR-EIA (ανάκτηση εγγράφων και εμπειρικό σύστημα για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
  • MMARIE (προσομοίωση θαλάσσιων οικοσυστημάτων).

Σχήμα 3-2: Το STREAM σας βοηθάει να συγκρίνετε τις επιπτώσεις της κλιματικής, για παράδειγμα, αλλαγής στη λεκάνη απορροής σας.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω