Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Aνάπτυξη του Σχεδίου Δράσης

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο πιο πολλά υποσχόμενος και πιο αποδεκτός εναλλακτικός σχεδιασμός διαμορφώνεται περαιτέρω και μετατρέπεται σε οριστικό σχέδιο δράσης. Τώρα η έμφαση μετατοπίζεται στο "πώς". Οι διάφορες μεταβλητές εξετάζονται και μελετώνται λεπτομερώς και εκτιμώνται οι επιπτώσεις τους. Παράγονται λεπτομερή προγράμματα και σχέδια. Τέλος, το σχέδιο δράσης συμφωνείται με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η δέσμευση από τους σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διασφαλίζει το γεγονός ότι ο εναλλακτικός σχεδιασμός που έχει αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα εν τέλει να εφαρμοστεί και να πραγματοποιηθεί. Οι προδιαγραφές επικαιροποιούνται. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη για πιο λεπτομερή και εξελιγμένα μοντέλα και εργαλεία.

Εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης είναι:

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω