Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Εφαρμογή και υλοποίηση

Αυτή η τελευταία φάση περιλαμβάνει την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και την υλοποίησή του βάσει των προδιαγραφών. Οι εργασίες εφαρμογής κοινοποιούνται στους "αναδόχους" και στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη και ξεκινάει η διαδικασία υλοποίησης. Ανάλογα με το περιεχόμενο και το ύφος του σχεδιασμού, μπορούν να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέρη του σχεδίου (τεχνικό, θεσμικό). Κατά την πορεία αυτής της φάσης, είναι πιθανό να διαφανεί η ανάγκη για συμπληρωματικές μελέτες προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο τέλος αυτής της φάσης, θα έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση η οποία θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαχείρισης και διατήρησης.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει περίπτωση η νέα αυτή κατάσταση να πρέπει να επανεξεταστεί ως αποτέλεσμα μιας μεταβαλλόμενης κοινωνικής τάσης ή αναγνώρισης νέων προβλημάτων. Η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να ξεκινήσει πάλι από την αρχή και συχνά με διαφορετικές αφετηρίες και συνθήκες. Όλες οι εργασίες που θα ξεκινήσουν οι αρμόδιες αρχές (π.χ. έρευνα, υπομνήματα συζητήσεων κ.λπ.) θα βοηθήσουν την εφαρμογή και την υλοποίηση του σχεδίου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω