Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα έγκαιρων πληροφοριών υψηλής ποιότητας έχει αποδειχθεί μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και στο συντονισμό και τη συνεργασία ευρύτερα. Κρίνεται ως απαραίτητη η ύπαρξη μιας μονάδας διευκόλυνσης, όπου τα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και να μοιραστούν τις πληροφορίες τους σχετικά με τις δράσεις παράκτιας διαχείρισης. Παραδείγματα είναι:


Σχήμα 3-6: Ένα ενημερωμένο σύστημα δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του πολύτιμου οικολογικού περιβάλλοντος.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω