Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Επικοινωνία και συμμετοχή

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) είναι μια διαδικασία σχεδιασμού που περιλαμβάνει τη λήψη σύνθετων αποφάσεων. Οι αποφάσεις κανονικά δε λαμβάνονται από ένα μόνο φορέα, αλλά είναι αποτέλεσμα ποικίλων ενεργειών και σχεδίων όλων των εμπλεκόμενων μερών. Τα εμπλεκόμενα αυτά μέρη ανήκουν σε διάφορους τομείς και λειτουργούν σε διαφορετικά θεσμικά επίπεδα. Ο καθένας από αυτούς θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για την ύπαρξη μιας μονάδας διευκόλυνσης που θα διασφαλίζει την άριστη επικοινωνία. Δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ειδικοί στην παράκτια ζώνη και όλοι οι υπόλοιποι φορείς χρησιμοποιούν μόνο τους δικούς τους όρους και έννοιες.

Τα παιχνίδια ρόλων αποτελούν ισχυρά εργαλεία που βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να ερευνήσουν τις συνέπειες των καθημερινών διαχειριστικών αποφάσεων από την πλευρά των διαφορετικών φορέων 'η εμπλεκόμενων μερών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αμφίδρομα. Οι παίκτες παίζουν ο καθένας ένα διαφορετικό ρόλο. Αναλύουν τις διάφορες πλευρές, παίρνουν αποφάσεις και λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις συνέπειες των δικών τους αποφάσεων αλλά και των άλλων παικτών μέσω ενός μοντέλου προσομοίωσης στον υπολογιστή. Μερικά παραδείγματα είναι:

  • CORONA (παιχνίδι ρόλων για την ΟΔΠΖ).
  • Fishman (παιχνίδι ρόλων για την περιφερειακή διαχείριση αλιείας).

Σχήμα 3-7: To FISHERMAN αποτελεί ένα παράδειγμα παιχνιδιού ρόλων με προσομοίωση βάσει υπολογιστή, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα της αλιείας.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω